Socialinis spaudimas – šių dienų neišvengiamybė?

„Visuomenė sukurta abipusės naudos pagrindu, bet kai ji tampa našta, kas gi kliudo jos atsisakyti?“ – Montesquieu | Persų laiškai

Grožis buvo akcentuojamas visais laikais. Dar romėnas Ciceronas priminė: „Išmintingo žmogaus tikslas ir svarbiausia pareiga yra atsispirti išvaizdos poveikiui“. Deja šiandien tas spaudimas priartėjo prie kraštutinumo, išvaizdos diktatūra – būti jaunam, gražiam ir lieknam. Esame veikiami dvejopo spaudimo: viena vertus, visuotinai paplito veidrodžiai, fotografija, vaizdo įrašai (mūsų pačių atvaizdai), antra vertus, kine, televizijoje ir žurnaluose knibžda gausybė tobulo kūno atvaizdų.

Dėl tokių tendencijų ir dėl mūsų, paprastai netobulo kūno, savivoka pajautrėja, daugėja progų lyginti save su tobulais socialiniais modeliais (įžymiais žmonėmis), todėl vis auga nepasitenkinimas savo išvaizda. Žinoma, lyginimosi su kitais rezultatai priklauso nuo mūsų pačių savivertės.

Taigi, pakanka nuolat rodyti tobulus vyrų ir moterų kūnus, ir žmonių pasitenkinimas savo kūnu iš karto ima mažėti.

Bendrai – kiekviena visuomenė kuria savas normas ir daro spaudimą: dėl darbo, dėl sutuoktinio, dėl išvaizdos, dėl amžiaus.. Šių sąlygų neatitikimas pareikalaus papildomų pastangų savivertei išsaugoti.

Daug tyrimų įrodo kenksmingą reklamų poveikį moterų savivertei, ypač tų, kurioms svarbi išvaizda ir kurios ja nėra patenkintos. Ką, jei ne nuolatinį savęs lyginimą – iš anksto sau nepalankų – su gražiausiomis pasaulio merginomis siūlo šie nesuskaičiuojami atvaizdai?

Tai grėsmingas savivertei mechanizmas, kuris, kad ir bandytume priešintis, pasiekia ir mūsų pasamonę.

Reklamos siūlomos meilės, laimės, draugystės akimirkos ir pozos fotografijose dažnai yra toli nuo tikrovės (šiems dalykams atsirasti reikia kur kas daugiau kantrybės ir pastangų), kad tegali sukelti nusivylimą savimi. Mus veikia ir kitas, visai priešingas rinkos ir reklamos spaudimas – būkit liekni, bet daug valgykite, visą laiką valgykite („Išalkote?“) ir gerkit saldžius gėrimus. Turėkit daug draugų, bet būkite savimi, būkite nepriklausomi, negailestingi, sėkmingi, bet.. Savo vietoje.

O jeigu pasakytume „ne“ šioms melagystėms ir netikriems pažadams? Mūsų savivertė verta daug daugiau. Psichiatro ir psichoterapeuto Christophe Andre patarimai:

  • Išmokti šifruoti reklamą: kuo mane nori įtikinti? Kokį „mygtuką“ spaudžia, kurią ego dalį glosto, norėdami man tą daiktą parduoti? Didžiausias pavojus – manyti, kad protas ar sveika nuovoka tave saugo nuo kenksmingos socialinės įtakos. Galim apsisaugoti tik smulkmeniškai išnagrineję poveikio ir manipuliavimo mechanizmą tą akimirką, kai esame veikiami.
  • Išmokti atpažinti savo silpnybes: „Koks tikrasis mano poreikis, jeigu norisi pirkti tai, ką čia rodo?“, „Ar tas daiktas tikrai padidins mano asmeninę gerovę, laimę?“ Pamąstyti apie neprekybines priemones tobulėti ir būti truputį laimingesniam.
  • Žiūrint į gražių manekenų ir manekenių atvaizdus prisiminti: jie iš tiesų gražūs, bet jų darbas yra būti tokiems, o fotografijos buvo kruopščiai retušuojamos, jų kuriama tikrovės iliuzija visiškai dirbtinė (dvi savaitės fotosesijų Karibuose su dvylikos žmonių komanda) ir panašiai.
  • Galvoti apie ateitį ir nuo pat mažumės mokyti vaikus kritiškai vertinti reklamą. Ar matydami tokį manipuliavimą šių laikų žmogaus saviverte ilgainiui tapsim vis didesni kvailiai ar vis didesni išminčiai? Tai šen, tai ten galima pastebėti pirmus priešinimosi požymius, atrodo, jaunoji karta pamažu juos ugdo, ji kritiškesnė reklamai negu vyresnieji. Bet tai ne taip paprasta, nes paaugliai gali kritiškai kalbėti apie reklamą, bet pasiduoti socialiniam spaudimui.

Visa tai rašydama, šiai dienai džiaugiuosi, kad dar yra žodžio laisvė. Galime kalbėti apie tai, kas mums svarbu, dalintis savo pamąstymais ir išgyvenimais. Socialinio spaudimo tema yra tikrai plati. Labai svarbu žemos savivertės žmonėms rasti sau tinkamus būdus, kaip išsiugdyti vidinę atramą, pasitikėjimą savimi ir svarbiausia – pagarbą sau, o paskui ir kitai gyvai būtybei. Tik pradėję gilintis į šio gyvenimo prasmę, į mūsų atėjimo į šį gyvenimą priežastis, mums siųstas pamokas, mes pradėsime kurti ir vidinę atsvarą šiam spaudimui.

Komentarai yra išjungti.