Ženk.

Ženk ramiai tarp triukšmo ir skubėjimo – atmink, kokią ramybę galima surasti tyloje. Neatsisakydamas savęs, visada, kai tai įmanoma, būk geruose santykiuose su kitais žmonėmis. Savo tiesą garsink aiškiai ir ramiai. Išklausyk kitų, juk net kvailys ir netikėlis turi savo apysaką. Jeigu susilyginsi su kitais, gali pasijusti tuščiu, apkars ir tavo gyvenimas, kadangi visuomet surasi geresnių ir blogesnių už save. Tegul tavo pasiekimai, lygiai kaip ir planai, bus tau džiaugsmo šaltinis. Savo darbą, kad ir koks jis bebūtų kuklus, atlik iš širdies: jis yra tikra vertybė kintančiuose likimo vingiuose. Laikykis atsargumo savo sumanymuose, nes pasaulyje yra pilna apgavystės, bet tegul tau neužsiskleis tikrų dorybių prasmė. Daugybė žmonių siekia dorų idealų ir visur gyvenime rasi daug heroizmo. Būk savimi, nesistenk nugalėti jausmus, nebūk ciniškas meilėje, kadangi visoje nejautrumo bei nusivylimo akivaizdoje ji yra amžina kaip žolė. Ramiai priimk metų naštą, be nusivylimo, atsisakydamas jaunystės bruožų. Ugdyk sielos tvirtybę, kuri skaudžioje nelaimėje galėtų apginti ir tapti tau skydu. Nesikankink dėl vaizduotės tvarinių. Didelė baimė ir nerimas gimsta dažniausiai iš nuovargio ir vienatvės. Esi visatos vaikas ne mažiau negu medžiai ir žvaigždės. Turi teisę būti čia. Ar tau yra aišku ar ne, neabejok, jog visata yra tokia, kokia ir turi būti. Kokie bebūtų tavo troškimai, ar ką nors darai, būk taikoje su Dievu. Kiek triukšme, tiek ir gyvenimo sukūry išlaikyk pusiausvyrą. Būdamas apgaulingu, nuobodžiu, su savo neišsipildžiusiomis, išsisklaidžiusiomis svajonėmis, žinok – tai puikus pasaulis. Būk atidus. Stenkis būti laimingu.

Anoniminis tekstas surastas senoje
Šv.Povilo bažnyčioje Baltimorėje
Datuota 1692 m.

Komentarai yra išjungti.