Kategorija: Laiškai Jam

Ar jauti, kaip Jis sušildo Tavo dvasios gelmes Visa atgimsta Nereikalinga išnyksta Širdies gėlės pražysta Su Tavimi. Visa, kas Tavyje Yra ir manyje Dieve, Tu srauni versmė Gražinanti į savo…

Laiškai Jam

Tu mana istorija Aš Tavo dalis Tu mana istorija Tu mana paslaptis Iš gelmių gelmės Aš kuriu Tavimi Tu švieti per mane Savo gydančia šviesa Tu tiki manimi Ir esi…

Laiškai Jam

Išgirskime mes Dievo šauksmą, Net slypintį už debesų.. Regėkime praliejamą malonę, Net po didžiausių mūsų klaidų.. Iškelkime rankas Jo šlovei – Nėra daugiau tokių kaip Tu. Pažinkime Jo didingumą, Jis…

Dienoraštis Laiškai Jam

Tu būsi kol saulė tekės,Neši tikėjimą mums.Nuplausi visas tamsumas,Su savo Šventąja Dvasia.. Tu būsi kol žvaigždės spindės,Neši jų šviesą mūsų širdims.Apšviesi Savuoju žodžiu,Paguosi užliedamas artumu..

Laiškai Jam

Viešpats su manimIr su Tavimi.Šventoji Jo DvasiaIštikimai gyvena mumyse.. Liepsnoja mana širdisTavuoju žodžiu tyru.Leisk degti šia ugnimKasdieniuose savo sapnuos.. Kaip danguj, taip ir žemėje,Teesie Tava valia.Kasdiene savo duona, Dieve,Maitink mūsų…

Dienoraštis Laiškai Jam

Nėra Tau nepajudinamos uolos, Dieve.. Tu eini ir patrauki jas iš mūsų kelio. Tu vedi ir mokai, kaip įveikti aukščiausius skardžius. Tu išmokai mus tikėti ir pasitikėti. Nėra nieko Tau…

Laiškai Jam

Pripildyk mane savo Šventa Dvasia Įženk į mane Viešpatie, Savosiom kojom aš niekada neateisiu iki Tavęs Todėl meldžiu, laikyk mane tvirtai.. Ir atsivesk mane per vandenis ir jų neramias bangas…

Laiškai Jam

Isgydyk mane, o Viespatie. Ne kuna, bet dvasia. Parodyk, kaip galiu liudyti Tave savo gyvenimu. Noriu atiduoti ji Tau, noriu gyventi del Taves, mano Dieve. Per daznai mana sirdis patenka…

Laiškai Jam

Viešpatie Dieve, tegul kiekvienas supranta, kad šiame gyvenime iš tikrųjų ieško tik Tavęs. Siekdamas kito meilės – jis iš tiesų ieško Tavosios. Padėk mums tai suprasti. Esame Tavo globoje. Tik…

Laiškai Jam

Manasis Viespatie, tik Tu zinai visus mano praeitus ir dar eisiamus kelius. Tik Tu zinai, ko reikia man, kad galutinai pavargciau buti siame materialiame pasaulyje. Tik tu zinai, kaip suzadinti…

Laiškai Jam

O Viespatie, Tu Sventas. Sventas Tavo buvimas. Tu musu sirdyse ir tarpe musu. Tebus Tava valia musu gyvenimuose. Tu viska mums atiduodi. Tenepaskandina musu materialaus vandenyno bangos.. Nesilaikykime to, kas…

Laiškai Jam

Viešpatie, mes visi pilni paklydimų, pilni nuoskaudų, pilni abejonių ir kartais visiškai Tau abejingi. Manasis Dieve, klumpu Tau prie kojų ir meldžiuosi už visas sielas, kurios klajoja po pasaulį nusisukusios…

Laiškai Jam

Viešpatie, Tu žinai kuo alsuoja mano siela, kuri aš esu. Tu girdi kiekvieną mano kritišką mintį kitam. Tu pastebi ir kiekvieną mano užuojautos žvilgsnį kenčiančiam. Bet Viešpatie, aš niekas be…

Laiškai Jam