Išgyvenimai, kurie sustiprina tikėjimą

Du momentai.

Net jei išgyveni sunkumus praktikoje ir nepajėgi palaikyti norimo lygio, net jei stokoji motyvacijos.. Tiesiog būk nuoširdus, kalbėkis su Viešpačiu ir Jis Tave apglėbs sava begaline meile! Būtent tai dabar aš išgyvenu. Jis, per žmones, ima ir pasirūpina visais mano rūpesčiais. Tai tiesiog neįtikėtina. Ir taip Jis vėl, man, paklydusiai avelei, sustiprina norą bėgti į Jo prieglobstį.

Antras momentas.

Ir vėl gavau patvirtinimą, kad svarbiausia išgirsti savąją širdį ir pasitikrinti, ar priimamas sprendimas suteikia dieviškąją ramybę. Visa kita, kad ir kas vyktų aplinkui, kad ir ką tau žmonės bekalbėtų, viskas nublanksta. Jei jauti Jo palaikymą, Jo patvirtinimą, matai Jo tęsiamą pažadą per visas audras būti šalia, tai argi dar kažko mums reikia?

Dieve, nepaliaujamai kartosiu, koks Tu nuostabus..

Tu esi Tiesa,

Tu esi Šviesa,

Tu esi Meilė…

Prasmė.

Tavyje telpa viskas.

Tu rūpiniesi mumis – savo paklydusiomis avimis,

Nors vėl ir vėl paklystame, Tu vis tiek neprarandi tikėjimo mumis.

Tu dovanoji didžiausias dvasios dovanas ir vėl mus švelniai skatini eiti Tavęs link.

Komentarai yra išjungti.