Įvykdyk Savo valią mano gyvenime

Pripildyk mane savo Šventa Dvasia

Įženk į mane Viešpatie,

Savosiom kojom aš niekada neateisiu iki Tavęs

Todėl meldžiu, laikyk mane tvirtai..

Ir atsivesk mane per vandenis ir jų neramias bangas

Tik Tavimi alsuoja mana širdis.

Pripildyk ją, pripildyk ją

Kasdien iš naujo.

Matai, kokia silpna tikėjime esu

Vis suklumpu,

Bet atsiduodu.

Stiprink mano tikejimą Sava duona kasdienine – pamokymais ir palaiminimais.

Ir tada prikelk mane vėl iš naujo.

Ivykdyk Savo valią mano gyvenime

Tegu mana širdis plaka tik Tau, Dieve..

Komentarai yra išjungti.