Ką žadėjo, tą Jis vykdo

Išgirskime mes Dievo šauksmą,

Net slypintį už debesų..

Regėkime praliejamą malonę,

Net po didžiausių mūsų klaidų..

Iškelkime rankas Jo šlovei –

Nėra daugiau tokių kaip Tu.

Pažinkime Jo didingumą,

Jis stovi visada už mus..

Neperžengiamas gailestingumas,

Stokojantiems drąsos kely..

Tikėjimo upe atplaukęs,

Nuneš Sava srove visus..

Nes Dievas yra meilė.

Jis yra malda.

Jis yra pagalba.

Didžiausia atrama.

Dievas yra saulė,

Šviečianti skaisčia tiesa..

Dievas mūsų stiprybė,

Pasitikėkime Jo pažadais.

Nes ką žadėjo, tą Jis vykdo

Ir bus taip, žinau, amžinai ❤️

Komentarai yra išjungti.