Malda apie dvasinę ramybę

Dieve, suteik man RAMYBĖS, susitaikyti su tuo,
ko negaliu pakeisti, DRĄSOS keisti tai, ką galiu
pakeisti ir IŠMINTIES tą skirtumą suprasti.

Šiandien ši malda yra paplitusi visame pasaulyje. Trumpa malda apie Aukštesniąją Jėgą. Trumpas gyvenimo himnas.
Akivaizdu, kad ji nepakeičia “Tėve Mūsų”, bet šie žodžiai, ypač apie Dvasinę Ramybę, yra labai reikšmingi ir veiksmingi alkoholio, narkotikų aukoms ir valgymo sutrikimų turintiems asmenims.


Dieve – Išsakydamas šį žodį, kreipdamasis, Tu pripažįsti, kad yra Aukštesnioji Jėga, Dievas, kaip Tu jį supranti.

Leisk – Ištardamas šį antrą žodį, pripažįsti, kad toji Aukštesnioji Jėga yra Autoritetas, tai, kas Tau gali kažką duoti, apdovanoti ir padėti.

Man – Prašome kažko sau. Biblijoje pasakyta: “Prašykite ir Jums bus duota”.
Nieko blogo tame, kai prašai, kad pasitaisytumei, pasikeistumei Tu pats,
prašai sau. Tuomet pagerės Tavo charakteris, svarbiausia, elgesys;
žmonės šalia Tavęs bus laimingesni.

Ramiai – Prašai nusiraminimo, susitaikymo ir svarbiausia – ramybės savo
gyvenime. Tokios dvasinės būsenos, kuri Tau padėtų teisingai mąstyti ir
adekvačiai save valdyti bei elgtis. Ramiai priimti situacijas ir įvykius,
kuriems Tu neturi įtakos.

Primti tai, – Priimtumei realias sąlygas, kurios yra dabar, šiuo metu.
ko negaliu
pakeisti  
Priimčiau savo likimą tokį, koks jis yra dabar. Iki tol, kol neturėsiu drąsos, keisti savo gyvenime tai, kas man nepatinka, trukdo. Noriu ramiai tai priimti, bet ne susitaikyti su tuo, kol nerasiu ir neįgausiu
drąsos keisti.

Drąsos – Prašau tokios dvasinės būsenos, kad nedvejodamas priešpastatyčiau save aplinkybėms, kad drąsiai priimčiau teisingus sau sprendimus.
Keisti tai – Prašau, kad aplinkybės būtų kitos, kad elgčiausi jose kitaip, nes esu savo gyvenimo autorius ir kūrėjas.

Ką galiu – Prašau pagalbos, kad priimčiau teisingus sprendimus. Jei nori
apsispręsti, tai sąžiningai, detaliai apsvarstai, kas nutiktų blogiausia, jei
sprendimas nepavyktų. Jei sugebėsi su tuo blogiausiu įvykiu susitaikyti,
ir per savo apsisprendimą atitrūksi nuo rutinos, – tikrai tai padarysi.
Išminties –Prašau sugebėjimo blaiviai protauti visuose savo poelgiuose.
Suprasti – Noriu suprasti tikrąją, faktinę, realią būklę, noriu kritiškai tai priimti.

Šį skirtumą – Geidžiu, noriu savo gyvenime matyti dalykus kitaip, kad sugebėčiau susigaudyti svarbiausiuose man dalykuose (reikaluose). Noriu pajusti vertingesnį blaivą gyvenimą, jei geidžiu išlikti
blaiviu.

Padėk man Dieve, kuomet ką nors noriu padaryti gero, bet nežinau kas tai yra. Bet labiausiai padėk tuomet, Gerasis Viešpatie, kai tikrai žinau, ką turiu padaryti, bet negaliu surasti “valios, kad tai padaryčiau”. Gyvenime prašau tik vieno – išminties, o visa kita ateis, susitvarkys.

Paruošė Deimantė ir Valius, iš 12 žingsnių programos

Komentarai yra išjungti.