Prisijaukinti tylą

Šiandien tyla retas svečias mūsų namuose. Ir gyvenimuose. Nuolat ūžia garsai iš televizoriaus ar kompiuterio, iš telefono. Arba skęstame tuščiose kalbose. Arba neriame į proto audras. Ir liekame tame. Todėl dabar tiek daug yra užsiėmimų, kurių esmė yra tylus pabuvimas su savimi. Mums to reikia, kiekvienam, kad pabūti dabarties akimirkoje ir pamatyti viską iš šalies, kad pajausti save ir savo poreikius arba peržengtas ribas. Išorinė ir vidinė tyla yra reikalinga Tau, kad liktum sąlytyje su savimi. Kad atrastum santykį su Kūrėju. Kad Tavęs nenusineštų kasdienybės triukšmas ir proto audros. Pabuvimas tyloje, sąlytyje su Dievu – tai tarsi duona kasdieninė, reikalinga mūsų gelmėms, mūsų esatims.. Po skubėjimo turi būti sustojimas. Stotelė gali vadintis „prisijaukinti tylą“. Pabūk joje. Tau nebūtina nedelsiant lipti į atvažiuojantį traukinį. Toje gyvenimo tekmėje traukinių bus ne vienas. Apmąstyk į kurį lipti. Susidraugauk su tyla, pamatysi, jūsų draugystė Tave praturtins ir įkvėps. Tavo šeimos narius taip pat.

Komentarai yra išjungti.