Žyma: Malda

Išgirskime mes Dievo šauksmą, Net slypintį už debesų.. Regėkime praliejamą malonę, Net po didžiausių mūsų klaidų.. Iškelkime rankas Jo šlovei – Nėra daugiau tokių kaip Tu. Pažinkime Jo didingumą, Jis…

Dienoraštis Laiškai Jam

Viešpats su manimIr su Tavimi.Šventoji Jo DvasiaIštikimai gyvena mumyse.. Liepsnoja mana širdisTavuoju žodžiu tyru.Leisk degti šia ugnimKasdieniuose savo sapnuos.. Kaip danguj, taip ir žemėje,Teesie Tava valia.Kasdiene savo duona, Dieve,Maitink mūsų…

Dienoraštis Laiškai Jam

Nėra Tau nepajudinamos uolos, Dieve.. Tu eini ir patrauki jas iš mūsų kelio. Tu vedi ir mokai, kaip įveikti aukščiausius skardžius. Tu išmokai mus tikėti ir pasitikėti. Nėra nieko Tau…

Laiškai Jam

Pripildyk mane savo Šventa Dvasia Įženk į mane Viešpatie, Savosiom kojom aš niekada neateisiu iki Tavęs Todėl meldžiu, laikyk mane tvirtai.. Ir atsivesk mane per vandenis ir jų neramias bangas…

Laiškai Jam