Tu pakankama šviesa

Ar jauti, kaip Jis sušildo

Tavo dvasios gelmes

Visa atgimsta

Nereikalinga išnyksta

Širdies gėlės pražysta

Su Tavimi.

Visa, kas Tavyje

Yra ir manyje

Dieve, Tu srauni versmė

Gražinanti į savo namus mane

Tu mus įkvėpei gyvent

Tu mus ragini tikėt

Gyventi širdimi

Tava malone duota

Prisimint, kas Tiesa

Jėzau, Tu pakankama Šviesa, tam, kuris tiki.

Komentarai yra išjungti.