Viešpats su manim ir su Tavimi

Viešpats su manim
Ir su Tavimi.
Šventoji Jo Dvasia
Ištikimai gyvena mumyse..

Liepsnoja mana širdis
Tavuoju žodžiu tyru.
Leisk degti šia ugnim
Kasdieniuose savo sapnuos..

Kaip danguj, taip ir žemėje,
Teesie Tava valia.
Kasdiene savo duona, Dieve,
Maitink mūsų alkaną dvasią..

Tu saugoji mane,
Vedi sava ranka,
Laikai tvirtai glėby
Ir leidi gyvent Tavimi.
❤️

Komentarai yra išjungti.